Mål: Ö 1266-14

”Körkortsåterkallelsen” NJA 2015 s. 587

Prejudikat

Ne bis in idem. Den svenska ordningen för körkortsåterkallelse på grund av trafikbrott strider inte mot artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll.

NJA 2015 s. 587