Mål: T 3708-14

NJA 2015 s. 558

Prejudikat

Arvskifte. Vid värderingen av aktier kan en skiftesman ta hänsyn till den realisationsvinstskatt som en försäljning av aktierna kan beräknas medföra för den som får aktierna på sin lott.

NJA 2015 s. 558