Mål: Ö 5099-13

NJA 2015 s. 552

Prejudikat

Förutsättningar för rätt till intervention.

NJA 2015 s. 552