Mål: Ö 2282-13

NJA 2015 s. 546

Prejudikat

Domstolens utredningsskyldighet i ärenden om adoption.

NJA 2015 s. 546