Mål: B 6341-13

"Stilo-fåtöljen" NJA 2015 s. 512

Prejudikat

Utdömande av vite vid upphovsrättsligt intrång. En vitesadressat har tillräknats handlande av en tredje man.

NJA 2015 s. 512