Mål: Ö 263-14

NJA 2015 s. 466

Prejudikat

Talan mot beslut om styrelseval på den grunden att beslutet har fattas på en sammankomst som inte utgör bolagsstämma.

NJA 2015 s. 466