Mål: Ö 3625-14

NJA 2015 s. 494

Prejudikat

Företagshypotek. Aktier, oavsett om de är avsedda för allmän omsättning eller inte, är undantagna från inteckningsunderlaget.

NJA 2015 s. 494