Mål: T 5767-13

"Systembolaget" NJA 2015 s. 438

Prejudikat

Ogiltighetstalan mot en skiljedom på konkurrensrättslig grund.

NJA 2015 s. 438