Mål: B 1000-14

"Slaget med bokryggen" NJA 2015 s. 386

Prejudikat

Reformatio in pejus? Bestämmande av påföljd för misshandel av normalgraden.

NJA 2015 s. 386