Mål: T 1329-14

NJA 2015 s. 393

Prejudikat

Ett antal hundar har omhändertagits enligt djurskyddslagen. Särskilda skäl har inte ansetts föreligga att befria djurhållarna från omhändertagandekostnaderna.

NJA 2015 s. 393