Mål: T 3680-13

NJA 2015 s. 365

Prejudikat

Förutsättningar för tillämpning av en s.k. suspensionsklausul vid företagsförsäkring.

NJA 2015 s. 365