Mål: T 5452-13

”Layer Cake” NJA 2015 s. 346

Prejudikat

Betydelsen av en lagakraftvunnen dom på betalningsskyldighet mot ett aktiebolag vid prövningen av en styrelseledamots medansvar enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen.

NJA 2015 s. 346