Mål: T 2762-14

NJA 2015 s. 323

Prejudikat

Ersättning när mark tas i anspråk för naturreservat. När beslutet om naturreservat medför att åkerbruk och bete inte kan återupptas på mark som under lång tid legat i träda har beslutet ansetts avsevärt försvåra en ”pågående markanvändning” (31 kap. 4 § miljöbalken).

NJA 2015 s. 323