Mål: Ö 2267-15

NJA 2015 s. 312

Prejudikat

Att ett aktiebolags styrelse inte uppfyller lagens eller bolagsordningens krav på styrelsesuppleant inverkar inte på styrelsens behörighet.

NJA 2015 s. 312