Mål: Ö 338-15

”Minneskortet och ubåtsjakten” NJA 2015 s. 298

Prejudikat

Lagprövning. Yttrandefrihetsgrundlagarnas anskaffarfrihet har ansetts hindra en tillämpning av skyddslagens bestämmelse om beslag.

NJA 2015 s. 298