Mål: Ö 2861-14

NJA 2015 s. 284

Prejudikat

Förutsättningar för att förklara ett överklagande i ett brottmål förfallet.

NJA 2015 s. 284