Mål: Ö 5880-14

NJA 2015 s. 261

Prejudikat

Proportionalitetsprincipens tillämpning vid fortsatt utevarohäktning.

NJA 2015 s. 261