Mål: T 1691-13

NJA 2015 s. 233

Prejudikat

Konsumentköp. Beviskrav och betydelsen av köparens undersökning.

NJA 2015 s. 233