Mål: Ö 5486-13

NJA 2015 s. 218

Prejudikat

Reservforum enligt 6 kap. 17 § föräldrabalken. När foruminvändning görs och barnet har skyddade personuppgifter är Stockholms tingsrätt behörig.

NJA 2015 s. 218