Mål: Ö 2964-14

NJA 2015 s. 211

Prejudikat

Löneutmätning. Kostnader som uppstår i samband med att ett barn återkommande vistas hos en förälder ska beaktas vid beräkningen av förbehållsbeloppet.

NJA 2015 s. 211