Mål: T 2895-13

NJA 2015 s. 186

Prejudikat

Skriftkrav vid uppsägning av lägenhetsarrende.

NJA 2015 s. 186