Mål: Ö 6229-14

NJA 2015 s. 180

Prejudikat

Lagring av personuppgifter (domstols dagboksblad) i dator har ansetts inte omfattad av undantaget för privat behandling av personuppgifter i 6 § personuppgiftslagen (1998:204). Även fråga om det krävs prövnings­tillstånd i Högsta domstolen.

NJA 2015 s. 180