Mål: B 3594-14

NJA 2015 s. 166

Prejudikat

Brott mot tystnadsplikten enligt tryckfrihetsförordningen.

NJA 2015 s. 166