Mål: B 4653-14

NJA 2015 s. 141

Prejudikat

Fråga om en brottmålsdoms betydelse i en senare brottmålsrättegång som rör delvis samma förhållanden som den tidigare brottmålsrättegången.

NJA 2015 s. 141