Mål: Ö 3938-14

NJA 2015 s. 132

Prejudikat

Arvode till konkursförvaltare. Även om åtgärder som förvaltaren vidtar för försäljning av fast egendom är från allmän synpunkt nyttiga, gäller inte för sådana åtgärder något undantag från kravet på förmånlig och snabb avveckling av konkursboet.

NJA 2015 s. 132