Mål: B 1471-13

NJA 2015 s. 45

Prejudikat

En journalist har i samband med ett reportage gjort sig skyldig till vapenbrott. Det publicistiska syftet har vid påföljdsbestämningen ansetts vara en förmildrande omständighet.

NJA 2015 s. 45