Mål: B 3877-13

NJA 2015 s. 31

Prejudikat

Skyddande av brottsling. Räckvidden av straffbestämmelsen i 17 kap. 11 § brottsbalken och innebörden av ansvarsfrihetsregeln i paragrafens femte stycke.

NJA 2015 s. 31