Mål: B 224-14

NJA 2015 s. 24

Prejudikat

Narkotika har förts in till Sverige via post. Fullbordat smugglingsbrott har ansetts föreligga när narkotikan anlänt till tullen, eftersom någon anmälan om införseln inte hade gjorts.

NJA 2015 s. 24