Mål: T 4080-15

NJA 2016 s. 1195

Prejudikat

Vid en internetauktion, där inga särskilda försäljningsvillkor angetts, har avtal ansetts uppkomma genom att den av säljaren angivna sluttiden för auktionen passerats. Även fråga om tillämpning av 39 § andra meningen avtalslagen (re integra-regeln).

NJA 2016 s. 1195