Mål: Ö 2179-15

NJA 2016 s. 1169

Prejudikat

Ersättning för rättegångskostnader vid avskrivning på grund av återkallelse av konkursansökan.

Samtidigt med detta mål avgjordes målet Ö 3412-15, där utgången under likartade förutsättningar blev densamma.

NJA 2016 s. 1169