Mål: T 5757-15

NJA 2016 s. 1132

Prejudikat

Fråga om betalningsskyldighet för mervärdesskatt efter överlåtelse av nedskriven kundfordran.

NJA 2016 s. 1132