Mål: B 3380-16

"Bagagestölderna" NJA 2016 s. 1143

Prejudikat

Grov stöld? Fråga om rubricering av ett stort antal stölder av handbagage på tåg. – Även fråga om tillämpning av 51 kap. 23 a § rättegångsbalken vid justering av gärningsbeskrivningen i högre rätt.

NJA 2016 s. 1143