Mål: Ö 904-16

NJA 2016 s. 1031

Prejudikat

En advokat som uppmanat en klient att begå brott har ansetts uppsåtligen ha gjort orätt i advokatverksamheten. Han har därför uteslutits ur Sveriges advokatsamfund.

NJA 2016 s. 1031