Mål: T 3445-15

"Gripenhus" NJA 2016 s. 1011

Prejudikat

Konsumenttjänst. Näringsidkaren har bevisbördan för att omständigheterna sammantagna är sådana att det begärda priset är skäligt.

NJA 2016 s. 1011