Mål: B 4788-15

NJA 2016 s. 994

Prejudikat

När det tas ut en särskild avgift enligt 20 kap. 12 § utlänningslagen av den som har haft en utlänning anställd trots att denne saknat arbetstillstånd, finns det i regel skäl att efterge företagsbot.

NJA 2016 s. 994