Mål: T 3638-15

NJA 2016 s. 981

Prejudikat

Preklusion enligt lagen om kallelse på okända borgenärer. Omständigheterna var inte sådana att det var visat att gäldenären känt till att det fanns en fordran. Preklusion hade därför inträtt av en fordran på skatt enligt skatteflyktslagen.

NJA 2016 s. 981