Mål: T 1297-14

NJA 2016 s. 962

Prejudikat

En ekonomisk förening kan hållas skadeståndsansvarig för en obefogad uteslutning av medlem.

NJA 2016 s. 962