Mål: Ö 5865-14

”Independent Finans” NJA 2016 s. 933

Prejudikat

Behörighetsfördelning mellan förvaltningsdomstol och allmän domstol rörande prövning av frågor om preskription av skattefordringar.

NJA 2016 s. 933