Mål: T 814-15

NJA 2016 s. 900

Prejudikat

Transport av passagerare med flyg enligt Montrealkonventionen. Försening har inte ansetts ge rätt till ersättning för ideell skada i form av förlorad fritid. Även fråga om domstol på eget initiativ ska beakta specialpreskription.

NJA 2016 s. 900