Mål: B 5605-14

NJA 2016 s. 880

Prejudikat

Angrepp på parkeringsvakt som utfärdar kontrollavgift enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering utgör inte förgripelse mot tjänsteman. Även fråga om åtalspreskription efter åtalsjustering.

NJA 2016 s. 880