Mål: T 960-15

NJA 2016 s. 945

Prejudikat

Skadestånd vid partiell skada på byggnad.

NJA 2016 s. 945