Mål: T 260-15

”Förhandsbeskedet i Värmdö” NJA 2016 s. 868

Prejudikat

Tillämpning av proportionalitetsprincipen vid prövning av ansökan om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen.

NJA 2016 s. 868