Mål: Ö 2510-15

NJA 2016 s. 844

Prejudikat

Ett beslut om att upphäva en skuldsanering måste få laga kraft innan en borgenär, vars fordran omfattats av skuldsaneringen, kan få utmätning på grund av den ursprungliga exekutionstiteln.
NJA 2016 s. 844