Mål: Ö 180-16

NJA 2016 s. 841

Prejudikat

Inträde i Sveriges advokatsamfund. Kravet på att en sökande ska ha gått igenom praktisk utbildning för advokatverksamhet har inte ansetts uppfyllt av en jurist som hade drivit verksamhet som franchisetagare.

NJA 2016 s. 841