Mål: B 6278-15

"Mordet i Solursparken" NJA 2016 s. 809

Prejudikat

Gränsdragningen mellan mord och dråp. Straffmätningen vid mord.

NJA 2016 s. 809