Mål: Ö 5209-13

NJA 2016 s. 798

Prejudikat

I ärende om verkställighet av utländsk skiljedom får part i Högsta domstolen åberopa också omständighet eller bevis som inte har lagts fram tidigare.

NJA 2016 s. 798