Mål: B 379-16

"Knivhugget mot mopedisten" NJA 2016 s. 763

Prejudikat

Likgiltighetsuppsåt

NJA 2016 s. 763