Mål: B 1299-14

NJA 2016 s. 746

Prejudikat

Otillåten avfallstransport. Tillika fråga om försök till oaktsamhetsbrott.

NJA 2016 s. 746