Mål: T 5231-14

NJA 2016 s. 737

Prejudikat

Taleändring. Ändring i högre rätt från en fullgörelsetalan till en fastställelsetalan har inte tillåtits.

NJA 2016 s. 737