Mål: Ö 6027-14

NJA 2016 s. 714

Prejudikat

Ersättning för privat försvarare vid talan om företagsbot.

NJA 2016 s. 714